A+ klasės namai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pastatų energetinio naudingumo klasė turės būti ne žemesnė kaip A+. Reikalavimas taikomas naujai statomiems pastatams, didesniems kaip 80m2 miesto ir rajono teritorijoje.
Pastato energinis naudingumas žymi energijos kiekį, reikalingą patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant energiją pastato šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir pastato apšvietimo reikmėms t.y. energijos kiekis, reikalingas naudoti pastatą pagal jo paskirtį.